Monday, 20 February, 2012

Rudhra Abhishek - (रुधरा अभिषेक)

Rudhra Abhishek - (रुधरा अभिषेक)

01 - Shiva Manhima Strotram - Rameshbhai Oza.mp3



02 - Tasmay Nakaraye Namaha Shivaya - Rameshbhai Oza.mp3



03 - Bilwastakam - Rameshbhai Oza.mp3



04 - Shiv Manas Puja - Rameshbhai Oza.mp3



05 - Lingastakam - Rameshbhai Oza.mp3



06 - 12 Jyotrilinga - Rameshbhai Oza.mp3



07 - Shiv Aarti - Rameshbhai Oza.mp3



08 - Karpoora Gauram - Rameshbhai Oza.mp3



09 - Shiv Tandav Strotram - Rameshbhai Oza.mp3



10 - Shivastakam - Rameshbhai Oza.mp3



11 - Nataraj Namo Namaha - Rameshbhai Oza.mp3



12 - Rudrashtakam - Rameshbhai Oza.mp3



13 - Shivastavaha - Rameshbhai Oza.mp3



14 - Nirvan Satakam - Rameshbhai Oza.mp3



15 - Shivoham Shivoham - Rameshbhai Oza.mp3



16 - Samaphanam - Rameshbhai Oza.mp3



17 - Mahadev Shiv Sankar - Rameshbhai Oza.mp3



1 comment: